تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات بر درآمد املاک
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک

یکی از انواع مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد املاک  است که در سه قسمت جداگانه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  • مالیات بر درآمد اجاره املاک ( مستغلات )
  • مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک
  • مالیات بر درآمد انتقال حق واگذاری محل

۱-مالیات بر درآمد اجاره املاک ( مستغلات )

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد املاکی که به اجاره واگذار می شود، پس از کسر ۲۵% اجاره آن ملک بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود. بعبارت دیگر از آنجا که موجر مکلف است هزینه هایی از قبیل تعمیر اساسی ساختمان را انجام دهد تا مورد اجاره، قابل استفاده جهت مستاجر قرار گیرد، بدین صرفا ۷۵% مورد اجاره تحت عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.

ضمنا در مواردی که موجر مالک نباشد، به حکم قسمت اخیر ماده فوق، درآمد مشمول مالیات وی، مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره خواهد بود.

نکته دیگری که در مورد این گونه مودیان وجود دارد این است که در این حالت چون موجر مالک نبوده و هیچ گونه تعهدی در قبال هزینه های ملک مورد اجاره ندارد، کسر ۲۵% که در بالا ذکر شد مصداق نداشته و درآمد مشمول مالیات از مابه التفاوت مبلغ اجاره دریافتی و پرداختی محاسبه می شود.

نکات قابل توجه ماده ۵۳ ق.م.م

ماده ۵۳ یکی از مهمترین ماده های مربوط به اجاره املاک می باشد که دارای ۱۱ تبصره است.

تبصره۱: محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر آنکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می گردد. ضمنا یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هریک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج خواهد بود.

تبصره۲: املاکی به طور رایگان در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده ۲ ق.م.م قرار می گیرد غیراجاری تلقی می گردد. بعبارت دیگر چنانچه املاکی بدون دریافت اجاره در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود و شهرداری ها قرار می گیرد، بعنوان غیراجاری محسوب گردیده و مشمول مالیات بردرآمد اجاره نخواهد بود.

تبصره۳: هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می گردد. براین اساس، آپارتمانهایی که در یک طبقه قرار دارند هرکدام به طور جداگانه بعنوان یک مستغل محسوب گردیده و مقررات مربوط به اجاره املاک برای هرکدام از آنها بطور مجزا قابل محاسبه است.

تبصره۴: املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد، و اگر تنها اثاثه و ماشین الات بطور جداگانه به اجاره داده شود، درآمد آنها بعنوان درآمد مشاغل محسوب گردیده و درصورت علی الرأس برای انها ضریب مالیاتی مخصوص مشاغل در نظر گرفته می شود.

تبصره ۹: وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات بر درآمد اجاره املاک را از مال الاجار هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید ان را به موجر تسلیم نماید.

تبصره۱۱: مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده یا می شوند، در طول مدت اجاره از ۱۰۰% مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد. در غیر اینصورت درآمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

-بر اساس ماده۵۵ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره کند یا از خانه سازمانی استفاده نماید در تعیین درآمد مشمول مالیات میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از کل مال الاجاره دریافتی وی کسر خواهد شد.

- براساس ماده ۵۷ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می گردد. به شرط اینکه اینگونه افراد به تسلیم اظهارنامه خاصی که مربوط به این موضوع است اقدام و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری به غیر از اجاره دریافتنی ندارند.

در اجرای این ماده قانونی حقوق بازنشستگی، وظیف دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

وظایف مودیان:

صاحبان املاک اجاری مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس انها قرار می گیرد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نماید.

نحوه محاسبه مالیات:

ابتدا باید میزان اجاره مشخص گردد که دو طریق برای تعیین آن پیش بینی شده است:

  • اجاره به موجب سند رسمی می باشدکه در این صورت میزان اجاره از روی همان سند رسمی تعیین خواهد شد.
  • واگذاری به صورت اجاره بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته و یا در صورت وجود سند اجاره از ارائه آن خودداری شده و یا موجر علاوه بر اجاره وجهی به عنوان ودیعه از مستأجر دریافت نموده و یا اینکه ملک به رهن تصرف واگذار شده باشد. در این صورت میزان اجاره بر اساس ارزشی می باشد که توسط کمیسیون املاک تعیین گردیده است. بر اساس کمیسیون تقویم املاک، مناطق مختلف کشور حسب بلوک هایی معین و میزان اجاره بها با توجه به ارزش اجاری هر مترمربع با درنظر گرفتن عواملی چون قدمت ساختمان، طبقات ساختمانی، تأسیسات، موقعیت محلی و کاربری تعیین شده است. پس ازمشخص شدن میزان اجاره،۲۵ درصد اجاره مذکور بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره کسر و باقیمانده به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد، درآمد مشمول مالیات با اعمال نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ ق.م.م که از ۱۵تا۳۵ درصد می باشد مورد محاسبه قرار گرفته و مالیات مشخص می گردد.

بعنوان مثال:

اگر در سال ۱۳۸۸ ملکی مسکونی در تهران که زیربنای مفید آن ۲۰۰مترمربع بوده و به فرض اینکه اجاره ماهیانه آن ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد مالیات اجاره با اعمال معافیت ۱۵۰ مترمربع به شرح زیر محاسبه می گردد:

                                                                                                                            مساحت مبنای مالیات                                     ۵۰=۱۵۰-۲۰۰

                                                                                                                            اجاره ماهیانه هرمترمربع                   ۷۵،۰۰۰=۲۰۰/۱۵،۰۰۰،۰۰۰

اجاره ماهیانه ۵۰ مترمربع                 ۳،۷۵۰،۰۰۰=۵۰*۷۵،۰۰۰

اجاره سالیانه                        ۴۵،۰۰۰،۰۰۰=۱۲*۳،۷۵۰،۰۰۰۰

با کسر ۲۵% میزان اجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره

                                  =( نرخ ماده ۱۳۱) * ۳۳،۷۵۰،۰۰۰

                    ۴،۵۰۰،۰۰۰=۱۵% * ۳۰،۰۰۰،۰۰۰

                         ۷۵۰،۰۰۰ = ۲۰% * ۳،۷۵۰،۰۰۰

جمع مالیات        ۵،۲۵۰،۰۰۰

ضمنا در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰متر مربع زیربنای مفید از مالیات اجاره املاک معاف و مازاد آن طبق روش فوق محاسبه خواهد شد.

-در صورتی که موجر شخص حقوقی باشد محاسبه مالیات به نرخ ۲۵% می باشد.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
https://www.facebook.com/Elitepetsitting/ یکشنبه 13 اسفند 1396 01:57 ق.ظ
So we started looking into doggie daycare places.
bail bonds dekalb county پنجشنبه 10 اسفند 1396 03:43 ب.ظ
Texas Bail Bonds is right here to help you.
hi پنجشنبه 10 اسفند 1396 12:07 ق.ظ
It's awesome for me to have a site, which is helpful designed for
my knowledge. thanks admin
get a boat gta 5 سه شنبه 1 اسفند 1396 02:03 ب.ظ
Select from fishing boats, pontoons, and more.
carpet cleaning rental reviews جمعه 27 بهمن 1396 11:16 ب.ظ
It did appear to take longer for the carpets to dry.
ig جمعه 20 بهمن 1396 11:00 ب.ظ
Very good post. I certainly appreciate this site.
Keep writing!
www.cosara.edu.do چهارشنبه 22 آذر 1396 06:51 ب.ظ
Hello my family member! I wish to say that this
post is amazing, great written and come with approximately all vital infos.
I'd like to peer more posts like this .
Lelio Junior دوشنبه 22 آبان 1396 05:08 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a
very well written article. I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I will definitely comeback.
Umanizzare Gestão Prisional Ltda دوشنبه 22 آبان 1396 09:21 ق.ظ
Fabulous, what a weblog it is! This web
site gives valuable information to us, keep it up.
Lelio Vieira Carneiro Junior شنبه 20 آبان 1396 04:48 ق.ظ
I believe this is among the so much significant info for me.
And i'm satisfied studying your article. However should
statement on few general things, The website taste is
perfect, the articles is actually excellent : D.
Good job, cheers
Can you get an operation to make you taller? یکشنبه 26 شهریور 1396 04:25 ق.ظ
I quite like looking through a post that will make men and
women think. Also, thanks for permitting me to comment!
How do I stretch my Achilles tendon? شنبه 11 شهریور 1396 10:07 ب.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
I'll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
How does Achilles tendonitis occur? سه شنبه 17 مرداد 1396 06:14 ق.ظ
each time i used to read smaller articles or reviews
which as well clear their motive, and that is also happening
with this article which I am reading at this place.
http://maishagovert.weebly.com جمعه 13 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is existing
on net?
What do you do when your Achilles tendon hurts? جمعه 13 مرداد 1396 09:14 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think
its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show
the same outcome.
How we can increase our height? جمعه 6 مرداد 1396 06:51 ب.ظ
It's going to be end of mine day, however before finish I am
reading this impressive paragraph to improve my know-how.
How do you treat Achilles tendonitis? جمعه 6 مرداد 1396 06:42 ب.ظ
Post writing is also a excitement, if you be familiar with then you can write if not it is complex to
write.
Can better posture make you taller? جمعه 6 مرداد 1396 10:53 ق.ظ
each time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is
also happening with this article which I am reading now.
manicure پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 02:25 ق.ظ
Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post
I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and
checking back frequently!
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 09:52 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks
manicure چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:06 ب.ظ
hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right
here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site a
lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing
with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating
content. Ensure that you update this again soon.
BHW دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 12:54 ق.ظ
I visit day-to-day a few web sites and websites to
read content, however this website offers quality based writing.
manicure یکشنبه 20 فروردین 1396 01:03 ب.ظ
Pretty! This has been an incredibly wonderful post.
Many thanks for supplying this info.
manicure یکشنبه 20 فروردین 1396 10:14 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
your blog and I look forward to your new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر