تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
جدول موارد و میزان جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم
به ادامه مطلب مراجعه کنید

مستند قانونینوع و عنوان تخلف مالیاتینوع و میزان جریمه
ماده 43 ق . م . متخلف بانكها و دیگر اشخاص از اجرای مواد 34 و 36 ق. م .م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات5% قیمت مال + مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات وجرائم متعلقه- در مورد بانکها و اشخاص دولتی ،کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
ماده 51 ق . م . متخلف از اخذ حق تمبر(تمبر چک ، سفته و ...) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 44 تا51)2 برابر حق تمبر + اصل حق تمبر
تبصره 1
ماده 138 ق . م . م
1- توقف طرح توسعه و بازسازی و نوسازی و تکمیل قبل از تكمیل
2- عدم بهره برداری از طرح ظرف یكسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری 
3- تعطیل ، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف 5 سال پس از شروع بهره برداری
اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده ( که 50درصد مالیات متعلقه می باشد ) + 5/2 درصد جریمه ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده
ماده 169 ق . م . معدم كاربرد وسایل ، روشها ، صورت حسابها و فرم های مورد نظر سازمان امور مالیاتی برای نگهداری حسابهابی اعتباری دفاتر قانونی برای مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند و تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات منبع برای سایر مودیان
تبصره 3
ماده 177 ق . م . م
عدم اعلام کتبی تاریخ شروع فعالیت توسط صاحبان مشاغل به اداره امور مالیاتی محلجریمه ای معادل 10 درصد مالیات قطعی و محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی
ماده 190 ق . م .مپرداخت مالیات پس از سررسیدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیمتعلق جریمه ای معادل 5/2 درصد مالیات به ازاء هر ماه
ماده 192 ق . م . م1- عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر از سوی مودیانی که ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مودیانی که ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه هستند.
3- کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول در اظهارنامه تسلیمی
1- جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه
2- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
3- جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلقه + غیر قابل بخشش بودن جریمه
ماده 193 ق . م . م1- عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر نسبت به مودیانی كه مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
2- عدم تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در دوره ی معافیت
1- جریمه ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور + جریمه ای معادل 10 درصد مالیات برای رد دفتر 
2- عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط
ماده 194 ق . م . ماختلاف بیش از15%درآمداظهار شده مودی با درآمد مشخصه ی قطعی در مورد مودیانی که وفق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه آنان بدون رسیدگی قبول شده باشد.لغو بخشودگی تا سه سال پس از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی + دریافت جرائم متعلقه که قابل بخشش نیز نیستند.
ماده 195 ق . م . م1- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ عدم تسلیم اظهار نامه حاوی صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
2- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهار نامه خلاف واقع در مورد صورت دارایی و بدهی موضوع ماده 114 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- در مورد عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
2- در مورد تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال
ماده 196 ق . م . مجریمه مدیر یا مدیران تصفیه شخص حقوقی در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین معادل میزان مالیات وفق ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیممعادل 20 درصد مالیات متعلقه
ماده 197 ق . م . معدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع از سوی اشخاصی که قانونا مکلف به تسلیم آنها هستند.1- در مورد حقوق 2 درصد از حقوق پرداختی + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
2- در مورد پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد + مسولیت تضامنی با مودی در جبران زیان وارده به دولت 
ماده 199 ق . م . م1- عدم كسرو ایصال مالیاتهای تكلیفی مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که مسول کسر و ایصال مالیات شركتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانه ها باشند موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم
2- عدم کسر و ایصال مالیات درمواردی كه مسول كسر و وصول مالیات وزارتخانه ، شركتهای دولتی یا شهرداری ها باشند موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم. 
3- عدم كسر و ایصال مالیاتهای مودیان دیگر در ظرف مهلت مقرر بوسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
4- عدم کسر مالیات مودیان دیگردر مواعد مقرر بوسیله اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم.
1- جریمه ای معادل 20 درصدمالیات پرداخت نشده + مسولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات
2- مسئولین امر مشمول مجازات طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
3- علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهند شد به جز مواردی که مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات تامین سپرده باشند.
4- حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 200 ق . م . معدم انجام تكالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتراسنادرسمیمسولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات متعلقه + جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه و در صورت تکرار حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال
ماده 201 ق . م . ماستناد از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالیحبس از 3 ماه تا 2 سال و محرومیت از كلیه معافیت ها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذكور
ماده 211 ق . م . معدم پرداخت یا ترتیب ندادن پرداخت بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائیتوقیف اموال منقول یا غیر منقول مودی به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه 10 درصد بدهی


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cosplay costumes یکشنبه 1 مهر 1397 06:37 ق.ظ
First off I would like to say wonderful blog! I had a quick
question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your
head prior to writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
lost just trying to figure out how to begin. Any
ideas or tips? Thanks!
meicosplay.us شنبه 31 شهریور 1397 05:12 ب.ظ
Remarkable! Its really awesome article, I have got much clear idea concerning from this paragraph.
stratercosplay.us شنبه 31 شهریور 1397 02:24 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about count.
dumphycosplay.us چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:19 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support
you.
sherrellcosplay.us جمعه 23 شهریور 1397 03:38 ق.ظ
I am truly grateful to the holder of this site who has shared this wonderful piece of writing
at at this time.
Quality Cosplay چهارشنبه 21 شهریور 1397 10:56 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a visit at
this web site, and article is truly fruitful in favor of me, keep
up posting these articles or reviews.
http://venettacosplay.us چهارشنبه 21 شهریور 1397 04:18 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
you are a great author.I will always bookmark your blog and will come back down the
road. I want to encourage you to continue your great work, have a
nice morning!
meicosplay.us چهارشنبه 21 شهریور 1397 06:43 ق.ظ
Keep this going please, great job!
brandicosplay.us چهارشنبه 21 شهریور 1397 04:07 ق.ظ
Undeniably imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the web the
simplest thing to have in mind of. I say to you, I
definitely get irked whilst other people think about issues that they plainly don't know about.
You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole
thing with no need side-effects , other people could take
a signal. Will likely be back to get more. Thank you
zaidacosplay.us چهارشنبه 21 شهریور 1397 01:23 ق.ظ
Peculiar article, just what I wanted to find.
Quality Cosplay سه شنبه 20 شهریور 1397 11:33 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you could do with a few pics to drive the message
home a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
A great read. I will certainly be back.
giacomocosplay.us سه شنبه 20 شهریور 1397 07:54 ب.ظ
Wow! Finally I got a website from where I be able to genuinely take useful data concerning my
study and knowledge.
Quality Cosplay سه شنبه 20 شهریور 1397 02:04 ق.ظ
Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this
subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the rewarding work.
Qualitycosplay.Com دوشنبه 19 شهریور 1397 04:26 ق.ظ
I think that is one of the so much vital info for me.

And i am glad studying your article. However want to statement on few common things, The web site style is ideal, the articles is in reality great :
D. Just right process, cheers
Tina یکشنبه 18 شهریور 1397 02:05 ب.ظ
Remarkable things here. I'm very glad to see your post.
Thanks so much and I am taking a look forward to contact you.
Will you please drop me a e-mail?
Quality Cosplay یکشنبه 18 شهریور 1397 12:11 ق.ظ
Hi there very cool blog!! Man .. Excellent ..
Wonderful .. I'll bookmark your web site and take the
feeds also? I'm glad to find so many helpful info here within the
post, we'd like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
QualityCosplay پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:29 ب.ظ
Useful info. Fortunate me I discovered your site accidentally, and I'm stunned why this accident did not took place in advance!
I bookmarked it.
QualityCosplay پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:17 ب.ظ
I have read so many articles regarding the
blogger lovers however this article is in fact a nice paragraph, keep
it up.
Qualitycosplay.Com پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:49 ب.ظ
Generally I do not learn article on blogs, however I
would like to say that this write-up very
forced me to check out and do it! Your writing style has been amazed me.
Thanks, quite nice post.
Wilton پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:27 ب.ظ
This piece of writing will help the internet users
for setting up new webpage or even a blog from start to
end.
julianncosplay.us پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:38 ب.ظ
Hey very interesting blog!
Qualitycosplay.com پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:59 ق.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such info much.
I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and best of luck.
http://oflahritycosplay.us/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:36 ق.ظ
I every time used to study paragraph in news papers but now
as I am a user of net so from now I am using net
for posts, thanks to web.
QualityCosplay پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:25 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make
this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I'm looking to construct my own blog and
would like to find out where u got this from. many thanks
Quality Cosplay پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:53 ق.ظ
I need to to thank you for this good read!! I
definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new stuff you post…
gabrielcosplay.us پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:24 ق.ظ
Howdy! I simply want to give you a big thumbs up for the excellent information you have got here
on this post. I am returning to your blog
for more soon.
Cosplay Costumes پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:18 ق.ظ
I always used to study article in news papers but now as I am a user of web thus from now I am
using net for posts, thanks to web.
Qualitycosplay.com پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:31 ق.ظ
Great delivery. Solid arguments. Keep up the good spirit.
Quality Cosplay پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:03 ق.ظ
Ahaa, its good dialogue about this piece of writing at this place at this webpage, I
have read all that, so at this time me also commenting at this place.
QualityCosplay چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:25 ب.ظ
I used to be able to find good info from your blog posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30