" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور ارسال معاملات فصلی

  تکمیل اطلاعات معاملات فصلی  خود را به ما بسپارید

با ما تماس بگیرید:فیض اله زاده: 7001380 0935

فیض اله زاده:    3645433 0912


 

مادة 169 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی‌که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها‌و  فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل‌ بیست درصد مالیات منبع  مربوط می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهدة مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.
 
مادة 169 مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شمارة اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شمارة اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شمارة اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شمارة‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%)  معاملاتی که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط ادارة امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت  مقرر در مادة (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسیدگی و  صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیأت مزبور قطعی ولازم الاجرا است‌. جریمة مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق  مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.
تبصرة 1 ـ استفاده کنندگان از شمارة اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شمارة اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.
تبصرة 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر یک از تکالیف  مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائة شمارة ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف  فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصرة 3 ـ اشخاص حقوقی و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) مادة (95) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالیاتی باید  به‌ آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.
بزودی آموزش ارسال معاملات فصلی ارایه میگردد
 

  تکمیل اطلاعات معاملات فصلی  خود را به ما بسپارید


با ما تماس بگیرید:فیض اله زاده: 3645433 0912
فیض اله زاده:    7001380 0935آموزش نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی

شیوه اول: تهیه صورت مغایرت بانكی برمبنای مانده حساب جاری طبق دفاتر سازمان

شیوه دوم: تهیه صورت مغایرت بانكی برمبنای مانده حساب جاری طبق صورتحساب بانك

شیوه سوم: تهیه صورت مغایرت بانكی برمبنای مانده واقعی

تهیه‌كنندگان صورت مغایرت بانكی اصولا شیوه سوم را به دلیل اعلام مانده واقعی شیوه بهتری می‌دانند، اما واقعیت این است كه مانده واقعی مذكورفاقد ارزش محاسباتی است.یعنی مانده حساب در دفاتر سازمان را به میزان واقعی ذكر شده در صورت‌مغایرت تهیه شده نمی‌توان اصلاح كرد، زیرا عملیات حسابداری بلافاصله بعد از خاتمه ماه و در آغاز ماه جدید بدون وقفه و توقف ادامه پیدا می‌كند، اما صورت‌مغایرت عملا زمانی تهیه و ارائه می‌شود كه مسلما چند روزی از آغاز ماه سپری و عملیات ماه جاری نیز در دفاتر ثبت شده و مانده حساب جاری در دفاتر سازمان و نیز این مانده درصورت‌حساب بانك به ارقام دیگری تغییر یافته است. لذا تلقی ارقام مندرج در صورت‌مغایرتی كه به این شیوه تهیه می‌شود به‌عنوان مانده واقعی صرفا جنبه صوری دارد. از سوی دیگر همواره حسابدارانی كه مسئول تهیه صورت‌مغایرت بانكی هستند عموما درتحلیل اقلام مورد مغایرت و این‌كه بالاخره اقلام فوق به كدام مانده اضافه و یا از آن كم شود دچار اشكال و اشتباه و سردرگمی می‌شوند و مهم‌تر این‌كه مدل‌‌های مذكور در مواردی كاربرد و قابلیت استفاده دارد كه تعداد اقلام مورد مغایرت معدود و انگشت‌شمار بوده و اصولا صورت‌مغایرت تهیه شده در یك صفحه ( و فقط یك صفحه) قابلیت نمایش داشته باشند.

به عبارت دیگر اگر تعداد اقلام مورد مغایرت بسیار زیاد شد كه این امر در سازمانهای بزرگ – دولتی یا خصوصی و تعاون- همواره مشاهده می‌شود و این وضعیت از معضلات و مشكلات دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های دیگر است. مدل‌های سه‌گانه ارائه شده خصوصا با توجه به زحمات مهم آن‌ها، مطلوب به‌نظر نمی‌رسد و برای رفع مغایرت موجود نیز حسابداران را چندان یاری نمی‌رساند.


جهت دانلود جزوه بر روی لینك زیر كلیك كنید

صورت مغایرت بانكی - تهیه كننده : علی اصغر فیض اله زاده

فرم خام صورت مغایرت بانكیسامانه فروشگاهی و مشمولین این طرحدر راستای طرح تحول نظام مالیاتی و برای کنترل بیشتر و بهتر ادره امور دارایی بر عملکرد مودیان و جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی، از ابتــدای سال ۱۳۹۳، سازمان امور مالیاتی طرح بکارگیری از سامانه های فروشگاهی و صندوق های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل را تهیه، تدوین و لازم الاجرا نمود که این حرکت ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۰۷۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان اجرا گردیده است.

صندوق فروشگاهی به صندوق فروش(pos)  یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.

مزایای استفاده از سامانه فروشگاهی

ادامه مطلب

حسابداری اسناد تجاری ( سفته)

اسنادی که در قانون تجارت از آن ها نام برده شده است عبارتند از: چک، سفته و برات  که این اسناد قسمتی از مطالبات شرکت را شامل می شود. سر رسید اسناد دریافتنی معولا کمتر از یکسال است و اگر بیش از آن باشد جزء سرفصل اسناد دریافتنی بلندمدت طبقه بندی می شوند.

سفته

به موجب ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران « فته طلب ( سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید»

موارد دریافت و تسلیم سفته شامل خرید و فروش، هنگام دریافت وام و یا تصفیه حساب بدهی های قبلی و … می شود، به این صورت که شخص بدهکار(صادر کننده سفته) سفته را صادر، متعهد و امضاء کرده و به شخص طلبکار ( ذینفع) که سفته به نام او صادر شده است تسلیم می دارد.

تاریخ پرداخت وجه سفته توسط متعهد را سررسید سفته می نامند که به صورت تاریخ معینی در متن سفته قید می گردد. گاهی نیز سررسید سفته به صورت مهلتی از تاریخ صدور ذکر می شود مانند سفته دو ماهه یا سفته ۴۵ روزه.

قبول سفته توسط ذینفع را دریافت سفته و دریافت وجه آن در سررسید را وصول سفته می نامند و به مبلغی که روی سفته نوشته می شود، اصطلاحاً مبلغ اسمی می گویند.

در سفته ، قید اطلاعاتی از قبیل تاریخ صدور سفته ، مبلغ سفته ، نام گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت ، نام متعهد ، محل اقامت ، جای پرداخت و امضای متعهد ضروری است.

ادامه مطلب

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک

یکی از انواع مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد املاک  است که در سه قسمت جداگانه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  • مالیات بر درآمد اجاره املاک ( مستغلات )
  • مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک
  • مالیات بر درآمد انتقال حق واگذاری محل

۱-مالیات بر درآمد اجاره املاک ( مستغلات )

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد املاکی که به اجاره واگذار می شود، پس از کسر ۲۵% اجاره آن ملک بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود. بعبارت دیگر از آنجا که موجر مکلف است هزینه هایی از قبیل تعمیر اساسی ساختمان را انجام دهد تا مورد اجاره، قابل استفاده جهت مستاجر قرار گیرد، بدین صرفا ۷۵% مورد اجاره تحت عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می گردد.

ضمنا در مواردی که موجر مالک نباشد، به حکم قسمت اخیر ماده فوق، درآمد مشمول مالیات وی، مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره خواهد بود.

نکته دیگری که در مورد این گونه مودیان وجود دارد این است که در این حالت چون موجر مالک نبوده و هیچ گونه تعهدی در قبال هزینه های ملک مورد اجاره ندارد، کسر ۲۵% که در بالا ذکر شد مصداق نداشته و درآمد مشمول مالیات از مابه التفاوت مبلغ اجاره دریافتی و پرداختی محاسبه می شود.

نکات قابل توجه ماده ۵۳ ق.م.م

ادامه مطلب

رفع خطا نرم افزار هلو
رفع خطا 13 و 12 قفل یو اس بی- نسخه سینگل :
ابتدا مطمئن شوید قفل پشت كیس شما متصل است و سپس از اتوران cd  / امكانات /گزینه نصب قفل usb  و رجیستری كردن فایلهای مورد نظر را انجام دهید ، اگر با وجود اتصال قفل همچنان پیغام ""قفل را به پورت پرینتر متصل نمایید"" ظاهر شد قفل را روی پورت های مختلف جابجا نمایید تا قفل شناسایی شود .
در صورت عدم رفع خطای قفل :
برنامه و قفل را برروی سیستم دیگر نصب نموده و مشكل را مجددا بررسی نمایید .
====================================================================
خطای 12 در ویندوزهای 64 بیتی :
1- از داخل سی دی / گزینه ارتقا را انتخاب و اجرا فرمایید .
2- از مسیر نصب نرم افزار ، گزینه setapp  را حذف نموده و نرم افزار را اجرا فرمایید
3- در صورت عدم رفع مشكل لطفا از وب سایت شركت , منوی دانلود، ابزارهای هلو، برنامه  service 12 را دانلود و اجرا كنید.
====================================================================
رفع خطا 13 قفل یو اس بی :
1- از داخل ی  CD  پوشه tools  پوشه usbdriver  گزینه usb auto driver inastaller  بدون شماره را اجرا بفرمایید
2- قفل را یكبار از پورت جدا نموده سپس مجدد متصل نمایید. 3- لطفا از داخل cd  پوشه NEW  پوشه Holoonew  پوشه Upgrade  همه محتویات را كپی نموده ودر مسیر نصب نرم افزار PASTE  نمایید . مسیر نصب: روی آیكن هلو كه بر روی صفحه ی دسكتاپ قرار دارد راست كلیك كرده و properties  را انتخاب نمایید و در صفحه ظاهر شده گزینه find target برای ویندوز های xp و گزینه open find location برای ویندوز سون یا ویستا را انتخاب نمایید تا وارد مسیر نصب شوید. upgrade: برای یافتن پوشه upgrade ابتدا سی دی نصب برنامه را داخل دستگاه گذاشته و open كنید سپس پوشه new / holoonew را باز كنید.
در صورت مشاهده عدم شناسایی قفل لطفا قفل را روی سیستم دیگری بررسی فرمایید .
=====================================================================
رفع خطا 13 (دوقفله ها) :
جهت رفع خطای 12 و 13 قفل یو اس بی  به صورت زیر عمل نمایید :                                                          
  مرحله اول در صورتی  چك شود كه هیچ علائمی از شناسایی قفل یو اس بی توسط سیستم وجود نداشته باشد. یعنی سیستم اتصال یك سخت افزار جدید را به پورت یو اس بی تشخیص ندهد . - بوسیله سی دی مادربورد درایور مربوطه نصب گردد. - از طریق setup  مادربورد  پورت فعال شود. - پورت مادربورد سوخته است . - پس از اطمینان از رفع موارد فوق ویا نیاز به نصب درایور قفل یواس بی از طریق اتوران سی دی  قسمت نصب غیر خودكار گزینه نصب قفل سخت افزاری اجرا نمایید  (لازم به ذكر است در صورت نیاز به نصب قفل یو اس بی به صورت دستی ابتدا سی دی نرم افزار را باز كرده سپس پوشه Tools  بعد از آن پوشه USBDRIVER را باز كرده و سپس پوشه USBAUTODRIVERINSTALLER_2 را باز كرده و گزینه TinyDriver  را اجرا نمایید بعد از نصب و اتمام این مرحله ، مجدد در پوشه USBDRIVER پوشه  USBAUTODRIVERINSTALLER  را باز كرده و گزینه UsbDriverInstaller را اجرا نمایید ) 3. بعد ازاجرای مراحل بالا در یك سیستم هر دو قفل شناسایی شود و یك بكاپ تهیه گردد.سپس سیستم دوم خام شود و بكاپی كه از سیستم اول گرفته شده است در سیستم دوم بازگردانی شود.
====================================================================
رفع خطای 15 قفل USB :
در صورت دریافت سی دی جدید:
حتما می بایست آخرین cd  داخل سیستم دارای قفل گذاشته شود و گزینه ارتقا انتخاب شود.( و یا از داخل محتویات آخرین cd نصب برنامه ی هلو ، داخل پوشه Holoo شده و پوشه Holoo New را انتخاب نموده و تمامیه محتویات داخل پوشه Upgrade را در مسیر نصب برنامه ی هلو كپی نمایید .)

در غیر اینصورت:
انجام عملیات كپی نمودن محتویات فولدر upgrade  آخرین cd در مسیر برنامه به صورت دستی و تنظیم setupe سیستم و off بودن firewall ویندوز ها و آنتی ویروس ها
setup: برای یافتن فایل مد نظر روی آیكن هلو كه بر روی صفحه ی دسكتاپ قرار دارد راست كلیك كرده و properties  را انتخاب نمایید و در صفحه ظاهر شده گزینه find target   برای ویندوز های xp  و گزینه open find location  برای ویندوز سون  یا ویستا  را انتخاب نمایید تا وارد مسیر نصب شوید و پس از اعمال تغییرات مد نظر بر روی فایل مذكور حتما گزینه ی تایید كه به منزله ی ذخیره ی تغییرات می باشد را انتخاب نمایید.
firewall: از طریق منوی start/ control panel/ windows firewall می توانید firewall را غیر فعال كنید.
مسیر نصب: روی آیكن هلو كه بر روی صفحه ی دسكتاپ قرار دارد راست كلیك كرده و properties  را انتخاب نمایید و در صفحه ظاهر شده گزینه find target برای ویندوز های xp و گزینه open find location برای ویندوز سون یا ویستا را انتخاب نمایید تا وارد مسیر نصب شوید.
upgrade: برای یافتن پوشه upgrade ابتدا سی دی نصب برنامه را داخل دستگاه گذاشته و open كنید سپس پوشه new / holoonew را باز كنید.
=======================================================================
رفع خطای 16 :
برای رفع خطای 16، بایستی از مسیر برنامه ی هلو تمامیه فایلهای SetApp با پسوند FX1 ، FY1 و ... را حذف نمایید.
=======================================================================
رفع خطای 1 :
لطفا بررسی فرمایید یك قفل به غیر از قفل هلو و مشابه با آن روی سیستم وجود دارد كه باید از دستگاه جدا شود. ( به طور مثال شما قفل usb هلو دارید در عین حال یك قفل usb مربوط به برنامه دیگر را نیز به دستگاه وصل كردید.)
=======================================================================    
رفع خطای 20 :
لطفا یكی از راه حل های ذیل را بر روی نرم افزار بررسی نمایید :

1-  در اتوران cd  قسمت  امكانات (در CD  های قبل از ورژن 6.7 ) و گزینه ابزارهای كمكی (در CD  های 6.7) گزینه رجیستری كردن فایلهای مورد نیاز را انتخاب و اجرا نمایید .

2-  در پوشه tools/Locktools / resource /tiny /ms_usb_2.6.ocx  گزینه ms _usb_2.6 .ocx  را كپی نمایید  و  در مسیر نصب نرم افزار Paste كنید . سپس نام آن را به  ms_usb.ocx تغییر دهید و فایل تغییر نام داده شده را در در پوشه windows ،در  پوشه system 32  كپی نمایید .
=======================================================================
رفع خطای 21 :
لطفا ابتدا تاریخ و ساعت ویندوز را بررسی و تنظیم نمایید در صورت برطرف نشدن مشكل لطفا نرم افزار خود را روی سیستم دیگری بررسی نمایید در صورت مشاهده خطا ، جهت هماهنگی برای ارسال قفل به نمایندگی اقدام فرمایید .
======================================================================
طریقه  نصب قفل HID  به چه صورت می باشد ؟
ا- سیستم را از حالت testmode خارج نمایید .
2- از داخل سی دی / پوشه tools / پوشه  lock-tools / پوشه lock-tools ، دكمه "بررسی و اصلاح سیستم" را انتخاب نمایید .
3- درایور نصب قفل را از از داخل فایل سرویس اجرا فرمایید .
4- فایل ocx داخل پوشه سرویس را رجیستر فرمایید.
======================================================================
اگر هنگام استفاده از نرم افزار دو قفله پیغام خطایی مبنی بر عدم شناسایی قفلها و شناسایی مجدد آنها ظاهر می شود :
لطفا توجه داشته باشید در صورت استفاده از نرم افزار دو قفله می بایست اطلاعات روی هر دو سیستم كاملا یكسان باشد در صورتیكه با رعایت این مورد همچنان مشكل وجود دارد لطفا مراحل زیر را انجام دهید
1- ابتدا روی سیستم 1 نرم افزار را خام نمایید . (حتما پیش از خام نمودن نرم افزار توجه داشته باشید كه بكاپ اطلاعات را در مسیری ذخیره داشته باشید .)
2- سپس قفل 1 را به سیستم 1 متصل نمایید و نرم افزار را اجرا نمایید . پس از باز شدن نرم افزار بكاپ اطلاعات را بازیابی فرمایید . نرم افرار بسته می شود و سپس زمان گشودن برنامه نرم افزار مجدد پیغام شناسایی قفل 2 را نمایش می هد
3- لطفا قفل 1 را از سیستم خارج نموده و قفل 2 را به سیستم متصل نمایید .و پیغام را تایید كنید پیغام شناسایی قفل 2 ظاهر می گردد و نرم افزار بسته می شود ، حال می بایست بكاپ سیستم 2 و قفل 2 به سیستم 2 منتقل شود .
=======================================================================
   اجرای عملیات Run Query 
1. ابتدا فایلهای Runquery.exe  و titleform.exe را از قسمت ابزارهای كمكی دانلود كنید.
2. وارد مسیر نصب هلو شوید. (در ویندوزXP  روی آیكون هلو كلیك راست كرده و properties  را  انتخاب كنید، در پنجره باز شده find target   را بزنید. در ویندوز 7 روی آیكون هلو كلیك راست كرده و open file location را انتخاب كنید)
3. 2 فایلی را كه دانلود كرده اید از حالت فشرده خارج و در مسیر نصب هلو كپی كنید.
4. در مسیر نصب هلو پوشه های با نامهای Holoo1  و یا Holoo2  و به ترتیب تا Holoo10  (امكان دارد فقط پوشه Holoo1  وجود داشته باشد) را پاك كنید.
5. فایل setup.exe  را اجرا كنید. در پنجره  باز شده گزینه روش قدیمی را انتخاب كرده، دكمه های تایید و انصراف را به ترتیب بزنید.
6. فایل runquery.exe  را اجرا كنید. در پنجره باز شده دكمه اتخاب فایل را بزنید و سپس مسیر انتخاب فایل titlefrom.txt  را پیدا كرده ، انتخاب كنید وكلید OK  را بزنید.
7. كلید اجرا رابزنید.
======================================================================
مراحل نصب نرم افزار Team Viewer

1 - پس از اجرای فایل setup.exe  در پنجره اول گزینه  installرا انتخاب و كلید  next را بزنید.
2 - در پنجره بعدی گزینه اول را انتخاب و كلید next را بزنید.
3 - در پنجره بعدی هر دو گزینه را تیك زده و كلید next را بزنید.
4 – در ان مرحله گزینه اول no(default)  را انتخاب و finish  را بزنید.
5 – پس از طی  مراحل فوق نرم افزار نصب گردیده و پنجره اصلی آن به شكل زیرپدیدار می شود. در در صورت اتصال به اینترنت در سمت چپ یك ID  و Password  توسط  نرم افزار به شما اختصاص داده می شود كه با اعلام آن به كارشناسان شركت مهرگان از خدمات فنی غیر حضوری این شركت بهره مند می گردید.
برای دریافت توضیحات به همراه عكس های  راه نما اینجا را كلیك كنید


فرم خام صورتهای مالی

فایل کامل صورتهای مالی برای حسابداران و حسابرسان در محیط اکسل با تمامی فرمولهای آن .

فرم خام صورتهای مالی

 

فهرست صورتهای مالی:

تراز آزمایشی ، ترازنامه ،سودوزیان ،سود و زیان جامع ،جریان وجوه نقد،کاربرگ تکمیلی جریان 

وجوه نقد،فرم تائید صورتهای مالی ،یادداشتهای توضیحی ،سرمایه گذاری کوتاه مدت ،حسابها و 

اسناد دریافتنی ،دارائیها ثابت مشهود ،سرمایه گذاری بلندمدت ،ذخیره مالیات ،سایر اندوخته ها،

معاملات با اشخاص وابسته،اقلام بی اثردر سود عملیات نقدی.


 

دانلودفایل صورتهای مالی در محیط اکسل
دانلود جزوه درسی مدیریت تولید


جزوه درسی مربوط به درس مدیریت تولید رو میتونید در ادامه مطلب دانلود کنید.ادامه مطلب

فرمول محاسبه سود وام‌های بانكی

فرمول متداول برای محاسبه سود وام‌های بانكی عادی عبارت است از: 

نحوه محاسبه مبلغ سود وامهای اقساطی : 

(مبلغ وام x (تعداد اقساط+۱) x نرخ سود ) تقسیم بر ۲۴۰۰
حال به مساله ابتدایی بحث باز می‌گردیم: شخصی مبلغ پنجاه‌میلیون ریال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دریافت كرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود كل عبارت است از:


با افزودن این مبلغ به اصل وام، بانك در طول 5 سال یاد شده مبلغ 69062500ریال دریافت می‌كند. از تقسیم این مبلغ بر تعداد اقساط که ۶۰ ماه می باشد مبلغ پرداختی برای هرقسط حاصل می شود .

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید با فرمول زیر صورت می گیرد.

(مبلغ وام x مدت به روزx نرخ سود ) تقسیم بر ۳۶۵۰۰


دانلود جزوه درس حسابرسی
این جزوه به صورت تایپ شده و حاوی نکات مهم درس حسابرسی است که امید است مورد توجه شما کاربران عزیز قرار گیرد. جهت دانلود جزوه تایپ شده ی درس حسابرسی به ادامه ی مطلبمراجعه کنید.
ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 3


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic